Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

  • Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông- Phường Đông Vệ – TP Thanh Hóa
  • Điện thoại: 0237.3951467

Hiện nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là bệnh viện hạng I, với quy mô 1200 giường bệnh. Đến nay Bệnh viện có tổng số 1100 viên chức, người lao động, được phân bố ở 43 Khoa, Phòng, Trung tâm. Với gần 500 cán bộ có trình độ đại học và trên đại học ở các chuyên ngành khác nhau, trong đó có 04 Tiến sĩ y học, 38 BsCKII, 48 Thạc sĩ y học, Thạc sĩ dược, 119 Bác sĩ đa khoa; có nhiệm vụ khám, chữa bệnh cho gần 4 triệu dân trong tỉnh, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân nước bạn Lào.