Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam

Bệnh viện Da liễu Quảng Nam được thành lập do nhu cầu phát triển của xã hội và nhu cầu khám chữa bệnh năm sau luôn cao hơn năm trước và nhiều trường hợp phức tạp phải chuyển lên tuyến trên điều trị. Bệnh viện Da liễu Quảng Nam với quy mô 50 giường bệnh. “Bệnh viện ra đời đánh dấu một mốc chuyển mình quan trọng trong việc khám chữa bệnh về da nói chung và phát triển các chuyên ngành thẩm mỹ nói riêng, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế tỉnh nhà”, lãnh đạo Sở Y tế Quảng Nam phát biểu tại lễ ra mắt bệnh viện.

  • Thông tin liên hệ:
  • Địa chỉ: Đường N24, Phường An Mỹ, Tam Kỳ, Quảng Nam
  • Điện thoại: (0235) 3838343
  • Email: dalieuquangnam@gmail.com
  • Fanpage: https://www.facebook.com/Bệnh-viện-Da-liễu-Quảng-Nam-588198358327556/
  • Website: http://dalieuquangnam.com/