Bệnh viện khu vực Bắc Quảng Bình

Bệnh viện khu vực Bắc Quảng Bình

  • Địa chỉ: Minh Phượng – Xã Quảng Thọ
  • Điện thoại: (052) 3512208 hoặc 0969781313
  • Đường dây nóng: (052) 3512298
  • Thời gian làm việc: 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần