Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau

  Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau là bệnh viện chuyên khoa, tuyến chuyên môn cao nhất về khám bệnh, chữa bệnh trong lĩnh vực sản phụ khoa và nhi khoa của tỉnh.

       Bệnh viện Sản Nhi Cà Mau hiện tại là bệnh viện chuyên khoa hạng II trực thuộc Sở Y tế tỉnh Cà Mau. Bệnh viện có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa cho người bệnh trong và ngoài tỉnh; có chức năng, nhiệm vụ như sau:.

1. Cấp cứu – Khám bệnh – Chữa bệnh

       Tiếp nhận mọi trường hợp người bệnh thuộc chuyên khoa dể khám bệnh, chữa bệnh nội trú và ngoài trú.

       Giải quyết các bệnh chuyên khoa thuộc khu vực.

       Tham gia khám giám định sức khoẻ và khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa trung ương hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu.

2. Đào taọ cán bộ

       Bệnh viện là cơ sở thực hành đào tạo cán bộ y tế chuyên khoa ở bậc trung học đồng thời tham gia giảng dạy chuyên khoa ở bậc trung học.

       Tổ chức đào tạo liên tục các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên khoa.

Thông tin liên hệ

BỆNH VIỆN SẢN-NHI CÀ MAU

Địa chỉ: 85 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

ĐT: (0290) 3567610

Website: www.bvsannhicamau.vn

Email: bvsannhicamau@gmail.com

Fanpage: fb.com/bvsannhicamau