Bệnh viện sản nhi Nghệ An

Bệnh viện sản nhi Nghệ An

Bệnh viện Nhi Nghệ An được thành lập, là chuyên khoa hàng đầu của tỉnh về chăm sóc sức khoẻ cho các cháu. Ngoài ra, Bệnh viện  còn chỉ đạo tuyến, kiện toàn chi hội nhi khoa cơ sở. Bệnh viện không ngừng đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ làm công tác chuyên môn, không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, đồng thời Bệnh viện còn đẩy mạnh công tác nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An
Địa chỉ: Đường Tôn Thất Tùng, Tp Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (038) 844129, (038) 833313
Fax: (038) 834461