BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC

BỆNH VIỆN SẢN NHI TỈNH VĨNH PHÚC

Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Vĩnh Phúc được thành lập theo Quyết định số 2708/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 của UBND tỉnh với quy mô 300 giường bệnh. Là bệnh viện hạng II, tuyến đầu trong lĩnh vực sản, nhi của tỉnh tiến nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các bệnh viện khác chuyển đến để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú. Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước. Có trách nhiệm giải quyết hầu hết các bệnh tật trong tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương và các ngành. Tổ chức khám giám định sức khỏe, khám giám định pháp y khi hội đồng giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu. Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi bệnh viện không đủ khả năng giải quyết.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 394 đường Mê Linh – phường Khai Quang – thành phố Vĩnh Yên – tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 3 711 489 hoặc 0964.951.010

Email: quanlychatluong.sannhivp@gmail.com,

Website: http://sannhivinhphuc.vn