Khoa Nhi – BV Đa khoa Khu vực Bắc Bình Thuận

Khoa Nhi là khoa lâm sàng, thực hiện các phương pháp không phẫu thuật để chữa bệnh, điều trị các bệnh cho trẻ em dưới 15 tuổi

Trong khám bệnh, chữa bệnh phải kết hợp chặt chẽ lâm sàng, các kết quả xét nghiệm cận lâm sàng và kết hợp với các chuyên khoa.

Thông tin liên hệ :

Địa chỉ: Số 06 Hải Thượng Lãn Ông, Thị trấn Chợ Lầu, Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: (0252) 3 860 015
Email: benhvienbacbinhthuan@gmail.com  –  Website: benhvienbacbinhthuan.vn
Fb: facebook.com/bvbacbinhthuan