Khoa Nhi – BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình

Khoa Nhi – BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình thực hiện khám bệnh và điều trị các bệnh lý nội khoa, can thiệp trẻ em (từ tròn 01 tháng tuổi đến tròn 16 tuổi) cả ngoại trú và nội trú;  phối hợp với các chuyên khoa khác trong bệnh viện, hội chẩn với các bệnh viện tuyến Trung Ương điều trị nhiều mặt bệnh trẻ em.

Đào tạo: Thường xuyên phối hợp với các bệnh viện tuyến Trung Ương đặc biệt là bệnh viện Nhi Trung Ương cử cán bộ đi đào tạo tại tuyến Trung Ương, bác sĩ bệnh viện Trung Ương về chỉ đạo tuyến, đào tạo. Phối hợp với phòng Đào tạo, Chỉ đạo tuyến và Nghiên cứu khoa học Bệnh viện ĐK tỉnh Hòa Bình đào tạo cho tuyến dưới về chuyên môn kỹ thuật trong lĩnh vực Nhi khoa. Khoa là cơ sở đào tạo và thực hành cho học sinh, sinh viên ĐH y khoa, trung cấp Y.

Nghiên cứu khoa học: Hàng năm đều tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở và cấp ngành và đạt được nhiều thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học. Tham gia các hội khoa học, hội chuyên ngành.

Liên hệ

Địa chỉ: Tầng 1 Khu nhà B6 – Bệnh viện Đa Khoa Tỉnh Hòa Bình -Tổ 10 – Phường Đồng Tiến – TP. Hòa Bình.

Điện thoại: 0218.389.6546. Máy lẻ: 178

Email: khoanhibvhb@gmail.com