Khoa nhi tim mạch – BV Xanh Pôn

 • KHOA NHI TIM MẠCH
  Địa chỉ: Tầng 2 khu nhà điều trị Nhi – Bệnh viện Xanh pôn
  Điện thoại: 0437339565
  Email: nhitimmachxp@gmail.com
  I. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
  Khoa Nhi Tim Mạch có tiền thân là Trung tâm tim mạch – Bệnh viện Saint Paul. Sau nhiều năm ra đời và không ngừng phát triển, khoa đã trưởng thành với nguồn nhân lực giàu kinh nghiệm, giàu sức trẻ và trở thành một khoa có vai trò to lớn trong việc chăm sóc bệnh nhi, góp phần cho sự phát triển của bệnh viện và ngành y tế thủ đô.
  Các trưởng khoa tiền nhiệm
  -BS Nguyễn Thị Toàn
  -BS Nguyễn Thị Bích Vân
  -TS Nguyễn Phạm Ý Nhi
  -BSCKII Phùng Nhã Hạnh
  II. CƠ CẤU TỔ CHỨC, NHÂN SỰ
  1. Bs Lương Thu Hương- Trưởng khoa- Thạc sĩ nhi khoa, cựu bác sĩ nội trú, đang học nghiên cứu sinh.
 • 2. Bs Nguyễn Quế Phương – Phó khoa – Thạc sĩ nhi khoa, đang học BsCKII
  3. Bs Nguyễn Văn Nho – BsCKI chuyên ngành nhi khoa
  4. Bs CKI Nguyễn Thúy Hằng– Bs CKI chuyên ngành nhi khoa
 • 5. Bs Nguyễn Thế Hải– Đang học Bs CKI chuyên ngành nhi khoa
 • 6.Bs Đào Trường Giang– Bác sĩ định hướng chuyên ngành nhi khoa
 • 7. Bs Nguyễn Hoài Nam – Bác sĩ định hướng chuyên ngành nhi khoa
 • 8.Bs Trần Anh Quân – Bác sĩ định hướng chuyên ngành nhi khoa
 • III. CÁC DỊCH VỤ VÀ KỸ THUẬT CHUYÊN SÂU
  1. Siêu âm tim, siêu âm mạch máu
 • 2. Điện tâm đồ
 • 3. Holter điện tâm đồ
 • 4. Holter huyết áp