Phòng Khám Bình Chung

Phòng Khám Bình Chung-Huyện Phú Xuyên

Địa chỉ : 61 Đường Không Tên, TT. Phú Minh, Phú Xuyên, Hà Nội, Vietnam

Điện thoại : 024 3378 4221