Phòng khám BS. Đông

Phòng khám BS. Đông

  • Chuyên môn: Da liễu
  • Địa chỉ: 84 Thạch Hãn
  • Điện thoại: 0234.353.9491