Phòng khám BS Ngô Đức Sỹ

Phòng khám BS Ngô Đức Sỹ

  • Chuyên môn: Hô hấp
  • Địa chỉ: Số 116 Điện Biên Phủ, P.Trường An, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế