Phòng khám BS. Nguyễn Thanh Long

Phòng khám BS. Nguyễn Thanh Long

  • Địa chỉ: 299/6 Bùi Thị Xuân
  • Điện thoại: 0914 173 121