Phòng khám BS. Nguyễn Thị Diễm Chi

Phòng khám BS. Nguyễn Thị Diễm Chi

  • Địa chỉ: 12 Trần Phú, An Cựu, Tp. Huế, Huế
  • Điện thoại: 0912398499