Phòng khám BS. Phan Ngô Huy

Phòng khám BS. Phan Ngô Huy

  • Chuyên môn: Tai mũi họng
  • Địa chỉ: 13/232 Nguyễn Trãi
  • Điện thoại: 0946 928 946