Phòng khám chuyên khoa Nhi – BS Lê Đình Công

  • Phòng khám chuyên khoa Nhi
  • BS Lê Đình Công
  • Địa chỉ: 75 Thụy Phương, Bắc Từ Liêm
  • Thời gian: thứ 2 đến thứ 6 từ 17h đến 20h. thứ 7, chủ nhật từ 8h đến 11h30