Phòng khám chuyên khoa Nhi – BS Nguyễn Thị Thúy Hồng

  • Phòng khám chuyên khoa Nhi
  • BS Nguyễn Thị Thúy Hồng
  • Địa chỉ: 18/B khu tập thể tổng cục II, phường Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm
  • Thời gian: thứ 2 đến thứ 6 từ 17h đến 20h. thứ 7, chủ nhật tù 8h đến 20h