Phòng khám Chuyên khoa Nhi – Bác sĩ Nguyễn Thị Bảo

  • Phòng khám Chuyên khoa Nhi – Bác sĩ Nguyễn Thị Bảo
  • Địa chỉ: 1/231 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội