Phòng khám chuyên khoa Nhi – Bác sĩ Lê Thị Sâm

  • Phòng khám chuyên khoa Nhi – Bác sĩ Lê Thị Sâm
  • Địa chỉ: 17/35 Nguyễn Như Đổ, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội