PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI – LÊ THỊ MAI HOA

Địa chỉ:  xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Điện thoại: 0433648777

Thời gian làm việc: Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày(tất cả các ngày trong tuần)