PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI

PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI HỒ SỸ CÔNG

 

Địa chỉ: xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại:  0912147728

Thời gian làm việc: Từ 17h00 đến 19h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h00 đến 19h00 trong ngày (thứ 7 và chủ nhật )