Phòng khám chuyên khoa Nhi – Bác sĩ Ngô Đình Thông

  • Phòng khám chuyên khoa Nhi
    – Địa chỉ: 47 Hoàng Ngân, Cầu Giấy
    – Bác sĩ: Ngô Đình Thông.