Phòng khám chuyên khoa Nhi Thảo Hương

Phòng khám chuyên khoa Nhi Thảo Hương

Địa chỉ: 16/26 Yên Lãng , Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội