Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng – Bs Phạm Thị Luận

Phòng Khám Chuyên Khoa Tai Mũi Họng – Bs Phạm Thị Luận

  • Vĩnh Hòa, 744 QL18, TT. Mạo Khê, tx. Đông Triều, Quảng Ninh
  • Thời gian làm việc 7h- 20h