Phòng khám đa khoa khu vực Mường So 

  • Phòng khám đa khoa khu vực Mường So 
  • Địa chỉ: Phong Thổ, Lai Châu