Phòng khám đa khoa phía Nam

Phòng khám đa khoa phía Nam
– Địa chỉ: 934 Trương Định, Hoàng Mai
– SĐT: 024 2213 6502