Phòng khám đa khoa Phúc Thịnh 

  • Phòng khám đa khoa Phúc Thịnh 
  • Địa chỉ: 28 tháng 6, Tân Phong, Thị xã Lai Châu, Lai Châu
  • Điện thoại: 091 234 93 33