Phòng khám Đa khoa Việt Bắc 

Phòng khám Đa khoa Việt Bắc 

  • Địa chỉ: 326 Lương Ngọc Quyến, Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
  • Điện thoại: 0208 3903 168