Phòng Khám Hương Sơn

Phòng Khám Hương Sơn:
– Địa chỉ: nhà 21 ngõ 106 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy.
– Thời gian: Mở từ 17h30
– ĐT: 024 3511 1777