Phòng khám khoa Nhi – Bác sĩ Diệu

– Bác sĩ: Diệu
– Địa chỉ: 112/1 Bùi Xương Trạch, Thanh Xuân