Phòng khám mẹ và bé

Phòng khám mẹ và bé.
– Địa chỉ: 66 Nguyễn Hữu Thọ, Hoàng Mai
– SĐT: 024 6327 6363