Phòng khám Nhi

– Địa chỉ: 147 Khương Trung Mới, Khương Trung, Thanh Xuân.
– ĐT: 091 244 01 34