Phòng khám Nhi – Bác sĩ Chương

– Bác sĩ: Chương
– Địa chỉ: 147 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân
– ĐT: 1900 0077
– Thời gian: Bắt đầu từ 17h30