Phòng khám nhi – Bác sĩ Chu Thị Hà

– Bác sĩ: Chu Thị Hà
– Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân,