Phòng khám Nhi – Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trân

Địa chỉ: Phòng khám Nhi – CL2 – Lô A Khu đô thị Nam La Khê, Hà Đông, Hà Nội