Phòng khám Nhi – Bác sĩ Nguyễn Thiện Thuật

Địa chỉ: Phòng khám Nhi – LK 16 – 23 Khu đô thị Văn Khê, Hà Đông, Hà nội