Phòng khám Nhi – Bác sĩ Hoàng Thị Mai Khuyên

Phòng khám Nhi – 159 tổ 7 thửa số 19, khu phát triển đô thị A4 La Khê