Phòng khám Nhi

Phòng khám Nhi – Bs Thắng:
– Địa chỉ: 127 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.
– ĐT: 091 254 04 24
– Thời gian: Làm việc từ 17h.