Phòng khám Nhi

  • Phòng khám Nhi:
    – Bác sĩ Tú
    – Địa chỉ: 129 Quan Hoa, Cầu Giấy.
    – Thời gian: Từ 8h đến 21h