Phòng khám Nhi – BS Thắng

Phòng khám Nhi bs Thắng:
– Địa chỉ:  127 Nguyễn Phong Sắc, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy.
– ĐT: 091 254 04 24