Phòng khám Nhi – Bác sĩ Nguyễn Thị Yến

Phòng khám Nhi
– Bác sĩ: Nguyễn Thị Yến
– Địa chỉ: 7-A18 khu tập Nghĩa Tân, Cầu Giấy