Phòng khám Nhi – Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thái

Phòng khám Nhi 
– Bác sĩ: Nguyễn Thị Thanh Thái
– Địa chỉ: C1 tổ 43 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy