Phòng khám Nhi

  • Phòng khám Nhi:
    – Bác sĩ: Thắng
    – Địa chỉ: 23 ngõ 98 Xuân Thủy, Cầu Giấy