Phòng khám Nhi – bác sỹ Chi Thị Thu Hà

Do bác sỹ Chi Thị Thu Hà phụ trách

Thông tin liên hệ:

  • Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
  • Điện thoại: 0912669171