Phòng khám Nhi – Bác sĩ Hoàng Thị Minh Thu

  • Phòng khám Nhi – Bác sĩ Hoàng Thị Minh Thu
  • Địa chỉ: 34A Cao Bá Quát, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội