Phòng khám Nhi – Bác sĩ Lê Ngọc Duy

  • Phòng khám Nhi – Bác sĩ Lê Ngọc Duy
  • Địa chỉ: 105 B2, tập thể Thành Công, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội