Phòng khám Nhi – Bác sĩ Phùng Thị Hoàn

  • Phòng khám Nhi – Bác sĩ Phùng Thị Hoàn
  • Địa chỉ: 6 Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội