Phòng khám Nhi – Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàn

  • Phòng khám Nhi – Bác sĩ Nguyễn Thị Hoàn
  • Địa chỉ: 15A/119 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội