Phòng khám Nhi – Bác sĩ Lương Văn Chương  

  • Phòng khám Nhi – Bác sĩ Lương Văn Chương  
  • Địa chỉ: 215 Khương Trung, Khương Trung, Đống Đa, Hà Nội