Phòng khám Nhi – 41C/424 Thụy Khuê

  • Phòng khám Nhi – 41C/424 Thụy Khuê
  • Địa chỉ: 41C/424 Thụy Khuê, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội